. مرگ مثل عشق ، مثل زندگی،مثل زن،مثل انقلاب و مبارزه،تنهائی،سکس، رنج، خدا،طبیعت،مذهب، ترس،نومیدی وامید و... همیشه یکی از زمینه های اندیشیدن و کنکاش در شعر و زندگی من بوده است.زیرا مرگ نیز جزئی از زندگی است. ما به دنیا می آئیم و حتما میمیریم بنابراین میتوانیم روی این وجود و امکان بیندیشیم .اینها تعدادی از شعرها ونوشته های من است که در آنها از مرگ صحبت کرده ام. امیدوارم این مجموعه کمک کند راحت تر زندگی را درک کنید و زندگی کنید. این مجموعه اندک اندک تکمیل میشود.
این مجموعه بتدریج تکمیل خواهد شد. اسماعیل وفا یغمائی

آغاز و پایان کائنات

۱۳۹۲ اسفند ۲۲, پنجشنبه

کلمه،معنا و مرگ اسماعیل وفا

کلمه،معنا و مرگاسماعیل وفا
(از مجموعه شعر منتشر نشده آتشکده)
............درزیر، آفتاب، وبینائی
آیا «من»، «تن من»، یک «کلمه» است
مرئی و روان
چون سایه ای بر دیوارهای مکان و زمان
تا ببینندش و بخوانندش و بشنوندش
و آیا«جان من» یک «معناست»،
معنائی ناپیدانهان در درون کلمه
تا کلمه، تا تن، معنائی داشته باشد
تن من هنگام که چون چخماقی بر تن تو میکوبد
تا آتشی از اعجاز را در تاریکی بر افروزد
آتشی که هر دو درآن میسوزیم و می سوزانیم
تن من که بر دارها فرا میرود=
یا به رگبار بسته می شود
تن من که در تابوتها به گورستانها میرود
تا دوباره به خاک سپرده شود
تن من که می نوشد و می خواند و می گرید
و عبور می کند
تن من که رنج میکشد
با شانه های منقبض اش در خیابانهای غربت
تن من که نخلها و ستاره ها و چشمه ها
و شنها و گورستانها رابا خود حمل می کند........
....****
بسیار می اندیشم
چه «کسی» مرا، تن مرا نوشته است
زنی جوان و مردی میانسال
که در عطر انگورهای شهریوروبوی نخلها
و سمفونی جیرجیرکها
و غبارهای ستارگان آسمان قدیمی در هم آمیختند
یا آب و آفتاب و باد وخاک
که مرا نیز چون آنان بر داربست ناپیدای زمان
چون فرشی یا گلیمی کوچک بافتند
****
بسیار می اندیشم و میدانم
چه بر دیوارها
و چه بر ستونهای سنگی یاد بود
وچه بر صفحات کتابها و دفترهای مشق دبستانی
سرنوشت کلمه جز «زوال» نیست
رود زمان جاریست
ایستاده در آبهای بی پایانش
و انبوه کهکشانهائی که درهر موجش به چرخشند
و درهر قطره اش شعله می کشند و میدرخشند
رود زمان جاریست
بر دیوارها و ستونهای سنگی یاد بود
و کتابها و دفترهای مشق دبستانی
و کلمات می خشکند و کمرنگ می شوند و می میرند
و مارها میشویم چون معنائی با بالهائی شاد
و برجا می مانیم در خاطرات کلمات دیگر

****
بسیار می اندیشم و می دانم
معنا را نمی توان نوشت
اما بسیار می اندیشم
و نمی توانم بدانم
چه کسی نوشته است معناها را............
بیست و هشت ژانویه دو هزار و هشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر